ta  e 

行李箱鎖 165 827 571 F

  

適用品牌

 • 大眾

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
大眾
大眾 捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1983/08-1992/12
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.3HK   1272404Saloon 1984-1987
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.3 CATMH   1272404Saloon 1987-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.6EZ   1595554Saloon 1984-1992
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.6RF   1595534Saloon 1986-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.6PN   1595514Saloon 1986-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.6 DJP   1588404Saloon 1984-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.6 TDJR   1588514Saloon 1984-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.6 TDRA   1588594Saloon 1989-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.6 TD1V   1589444Saloon 1990-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.8EV   1781824Saloon 1984-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.8GX   1781664Saloon 1984-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.8RD   1781794Saloon 1985-1987
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.8RH   1781624Saloon 1986-1990
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.8 16VPL   1781954Saloon 1986-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.8 16VKR   17811024Saloon 1987-1989
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.8 CATPF   1781794Saloon 1987-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.8 CATRP   1781664Saloon 1987-1991
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.8 SyncroRP   1781664Saloon 1987-1988
捷達二代四門轎車(19E,1G2 ) 1.8 Syncro1P   1781724Saloon 1988-1991

適用發動機

 • 大眾 1P
 • 大眾 1V
 • 大眾 EV
 • 大眾 EZ
 • 大眾 GX
 • 大眾 HK
 • 大眾 JP
 • 大眾 JR
 • 大眾 KR
 • 大眾 MH
 • 大眾 PF
 • 大眾 PL
 • 大眾 PN
 • 大眾 RA
 • 大眾 RD
 • 大眾 RF
 • 大眾 RH
 • 大眾 RP

參考號

廠商 號碼 號碼
JP GROUP 8272520** 8272520**
廠商 號碼 號碼
OE 165 827 5** F 1658275**F
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347
    制服诱惑-日本极度色诱-日本极度色诱视频