ta  e 

離合拉線套管 311 721 361

  

適用品牌

 • 大眾

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
大眾
大眾 1500,1600四門轎車(31) 1961/04-1973/12
1500,1600四門轎車(31) 1.5K   1493334Saloon 1961-1973
1500,1600四門轎車(31) 1.5 S 1493404Saloon 1963-1965
1500,1600四門轎車(31) 1.6T   1584404Saloon 1965-1973
1500,1600四門轎車(31) 1.6 LP   1584374Saloon 1964-1973
1500,1600四門轎車(31) 1.6 TLT   1584404Saloon 1965-1973
大眾 1500,1600掀背/兩廂車(31) 1965/08-1975/03
1500,1600掀背/兩廂車(31) 1.5 LK   1493334Hatchback 1968-1973
1500,1600掀背/兩廂車(31) 1.6 TLT   1584404Hatchback 1965-1973
大眾 1500,1600旅行車(36) 1961/04-1973/07
1500,1600旅行車(36) 1.5K   1493334Estate 1961-1973
1500,1600旅行車(36) 1.5 S 1493404Estate 1963-1965
1500,1600旅行車(36) 1.6 LT   1584404Estate 1965-1973
大眾 甲殼蟲 1947/12-2003/08
甲殼蟲 1.2 (42005)M51   1192224Special Design 1954-1965
甲殼蟲 1200 1.2 (11)D   1192254Special Design 1960-1985
甲殼蟲 1300 1.3E   1285274Special Design 1965-1970
甲殼蟲 1300 1.3 (11)F   1285294Special Design 1965-1970
甲殼蟲 1300 1.3 (11)AB   1285324Special Design 1970-1973
甲殼蟲 1302 1.2 (11)D   1192254Special Design 1969-1972
甲殼蟲 1302 1.3AC   1285294Special Design 1970-1975
甲殼蟲 1302 1.3 (11)AB   1285324Special Design 1970-1972
甲殼蟲 1302 1.6AE   1584354Special Design 1971-1974
甲殼蟲 1302 1.6 (11)AD   1584374Special Design 1970-1972
甲殼蟲 1303 1.2 (13)D   1192254Special Design 1972-1976
甲殼蟲 1303 1.3 (13)AB   1285324Special Design 1972-1975
甲殼蟲 1303 1.6 (13)AD   1584354Special Design 1972-1979
甲殼蟲 1303 LS,S 1.6 (13)AD   1584374Special Design 1972-1979
甲殼蟲 1500 1.5 (11)H   1493324Special Design 1966-1973
甲殼蟲 1500 1.6AD   1584374Special Design 1970-1973
甲殼蟲 1600 (Mexico)AF   1584344Special Design 1973-1992
大眾 運輸者二代箱式車 1968/08-1979/07
運輸者二代箱式車 1.6AE   1584374Box 1970-1979
運輸者二代箱式車 1.7CA   1679494Box 1971-1973
運輸者二代箱式車 1.8AP   1795504Box 1973-1975
運輸者二代箱式車 2.0GE   1970514Box 1975-1979
大眾 運輸者二代巴士 1967/08-1979/09
運輸者二代巴士 1.6AF   1584344Bus 1967-1970
運輸者二代巴士 1.6AD   1584374Bus 1970-1979
運輸者二代巴士 1.7CA   1679494Bus 1971-1973
運輸者二代巴士 1.8AP   1795504Bus 1973-1975
運輸者二代巴士 2.0CJ   1970514Bus 1975-1979
大眾 運輸者二代卡車 1968/08-1979/07
運輸者二代卡車 1.6AS   1584374Platform/Chassis 1968-1979

適用發動機

 • 大眾 AB
 • 大眾 AC
 • 大眾 AD
 • 大眾 AE
 • 大眾 AF
 • 大眾 AP
 • 大眾 AS
 • 大眾 CA
 • 大眾 CJ
 • 大眾 D
 • 大眾 E
 • 大眾 F
 • 大眾 GE
 • 大眾 H
 • 大眾 K
 • 大眾 M51
 • 大眾 P
 • 大眾 T

參考號

廠商 號碼 號碼
GEMO 430 0** 4300**
JP GROUP 7212250** 7212250**
廠商 號碼 號碼
OE 311 721 3** 3117213**
OE 311 721 3** Z 3117213**Z
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347
    制服诱惑-日本极度色诱-日本极度色诱视频