ta  e 

踏板 8D1 721 173 A

  

適用品牌

 • 奧迪
 • 大眾

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
奧迪
奧迪 A4四門轎車(8D2,B5) 1994/11-2001/12
A4四門轎車(8D2,B5) 1.6ARM   1595744Saloon 1994-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.6ALZ   1595754Saloon 2000-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.8AVV   1781924Saloon 1994-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.8AFY   1781854Saloon 1995-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.8 quattroARG   1781924Saloon 1995-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.8 quattroAFY   1781854Saloon 1995-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.8 TAWT   17811104Saloon 1995-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.8 TAJL   17811324Saloon 1997-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.8 T quattroAWT   17811104Saloon 1995-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.8 T quattroAJL   17811324Saloon 1997-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.9 TDIAHH   1896664Saloon 1995-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.9 TDIAFN   1896814Saloon 1995-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.9 TDIAFF   1896554Saloon 1995-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.9 TDIAJM   1896854Saloon 2000-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.9 TDI quattroAFN   1896814Saloon 1996-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 1.9 TDI quattroATJ   1896854Saloon 2000-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.4AFM   23931106Saloon 1995-1997
A4四門轎車(8D2,B5) 2.4APS   23931216Saloon 1997-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.4AMM   23931206Saloon 1997-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.4 quattroAPS   23931216Saloon 1997-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.4 quattroAPZ   23931206Saloon 1997-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.5 TDIAKN   24961106Saloon 1997-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.5 TDI quattroAKN   24961106Saloon 1997-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.6ABC   25981106Saloon 1995-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.6ACZ   25981026Saloon 1996-1997
A4四門轎車(8D2,B5) 2.6 quattroABC   25981106Saloon 1995-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.7 Turbo quattroAJK   26711696Saloon 1999-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.8AAH   27711286Saloon 1995-1997
A4四門轎車(8D2,B5) 2.8AQD   27711426Saloon 1996-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.8ATX   27711406Saloon 1999-2000
A4四門轎車(8D2,B5) 2.8 quattroAAH   27711286Saloon 1995-1997
A4四門轎車(8D2,B5) 2.8 quattroAQD   27711426Saloon 1996-2001
A4四門轎車(8D2,B5) 2.8 quattroATX   27711406Saloon 1999-2000
A4四門轎車(8D2,B5) S4 quattroAGB   26711956Saloon 1997-2001
A4四門轎車(8D2,B5) S4 quattroAPB   26711876Saloon 1997-1998
奧迪 A4旅行車(8D5,B5) 1994/11-2001/09
A4旅行車(8D5,B5) 1.6ARM   1595744Estate 1994-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.6ALZ   1595754Estate 2000-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.8AFY   1781854Estate 1995-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.8AVV   1781924Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.8 quattroAFY   1781854Estate 1995-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.8 quattroARG   1781924Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.8 TAWT   17811104Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.8 TAJL   17811324Estate 1997-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.8 T quattroAWT   17811104Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.8 T quattroAJL   17811324Estate 1997-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.9 DUOAKN   1896664Estate 1998-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.9 TDIAHH   1896664Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.9 TDIAVG   1896814Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.9 TDIAFF   1896554Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.9 TDIAJM   1896854Estate 2000-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.9 TDI quattroAVG   1896814Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 1.9 TDI quattroATJ   1896854Estate 2000-2001
A4旅行車(8D5,B5) 2.4AFM   23931106Estate 1995-1997
A4旅行車(8D5,B5) 2.4APS   23931216Estate 1997-2001
A4旅行車(8D5,B5) 2.4AMM   23931206Estate 1997-2001
A4旅行車(8D5,B5) 2.4 quattroAPS   23931216Estate 1997-2001
A4旅行車(8D5,B5) 2.4 quattroAMM   23931206Estate 1997-2001
A4旅行車(8D5,B5) 2.5 TDIAKN   24961106Estate 1997-2001
A4旅行車(8D5,B5) 2.5 TDI quattroAKN   24961106Estate 1997-2001
A4旅行車(8D5,B5) 2.6ACZ   25981026Estate 1996-1997
A4旅行車(8D5,B5) 2.6ABC   25981106Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 2.6 quattroABC   25981106Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 2.8AAH   27711286Estate 1996-1996
A4旅行車(8D5,B5) 2.8AQD   27711426Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 2.8ATX   27711406Estate 1999-2000
A4旅行車(8D5,B5) 2.8 quattroAAH   27711286Estate 1996-1996
A4旅行車(8D5,B5) 2.8 quattroAQD   27711426Estate 1996-2001
A4旅行車(8D5,B5) 2.8 quattroATX   27711406Estate 1999-2000
A4旅行車(8D5,B5) RS4 quattroAZR   26712806Estate 2000-2001
A4旅行車(8D5,B5) S4 quattroAGB   26711956Estate 1997-2001
奧迪 A6四門轎車(4B,C5) 1997/01-2005/08
A6四門轎車(4B,C5) 1.8AFY   1781854Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 1.8ARH   1781924Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 1.8 TAWT   17811104Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 1.8 TAJL   17811324Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 1.8 T quattroAWT   17811104Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 1.8 T quattroAJL   17811324Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 1.9 TDIAFN   1896814Saloon 1997-2000
A6四門轎車(4B,C5) 1.9 TDIAJM   1896854Saloon 2000-2005
A6四門轎車(4B,C5) 1.9 TDIAWX   1896964Saloon 2001-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.0ALT   1984964Saloon 2001-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.4AML   23931216Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.4APC   23931156Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.4AMM   23931206Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.4ASM   23931006Saloon 1998-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.4BDV   23931256Saloon 2001-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.4 quattroAPZ   23931206Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.4 quattroAML   23931216Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.4 quattroAPC   23931156Saloon 1998-1999
A6四門轎車(4B,C5) 2.4 quattroBDV   23931256Saloon 2001-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.5 TDIAKN   24961106Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.5 TDIBAU   24961326Saloon 2000-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.5 TDIAYM   24961146Saloon 2001-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.5 TDI quattroAKN   24961106Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.5 TDI quattroBDH   24961326Saloon 2000-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.7APB  BEL   26711876Saloon 2001-2004
A6四門轎車(4B,C5) 2.7 quattroAPB  BEL   26711876Saloon 2001-2004
A6四門轎車(4B,C5) 2.7 quattroBEL   26711956Saloon 2003-2004
A6四門轎車(4B,C5) 2.7 TAJK   26711696Saloon 1999-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.7 T quattroAJK   26711696Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.7 T quattroBES   26711846Saloon 2001-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.8AMX   27711426Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.8AGE   27711326Saloon 1997-2000
A6四門轎車(4B,C5) 2.8ATX   27711406Saloon 1999-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.8 quattroAMX   27711426Saloon 1997-2005
A6四門轎車(4B,C5) 2.8 quattroAGE   27711326Saloon 1998-2000
A6四門轎車(4B,C5) 2.8 quattroATX   27711406Saloon 1999-2001
A6四門轎車(4B,C5) 3.0BBJ   29761606Saloon 2001-2005
A6四門轎車(4B,C5) 3.0ASN   29761626Saloon 2001-2005
A6四門轎車(4B,C5) 3.0 quattroBBJ   29761606Saloon 2001-2004
A6四門轎車(4B,C5) 3.0 quattroASN   29761626Saloon 2001-2005
A6四門轎車(4B,C5) 3.7ASN   36971918Saloon 1999-2005
A6四門轎車(4B,C5) 3.7 quattroASN   36971918Saloon 1999-2005
A6四門轎車(4B,C5) 4.2 quattroARS   41722208Saloon 1998-2005
A6四門轎車(4B,C5) S6 quattroAQJ   41722508Saloon 1999-2005
奧迪 A6旅行車(4B,C5) 1997/11-2005/01
A6旅行車(4B,C5) 1.8ARH   1781924Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 1.8AFY   1781854Estate 1998-2005
A6旅行車(4B,C5) 1.8 TAWT   17811104Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 1.8 TAJL   17811324Estate 1999-2005
A6旅行車(4B,C5) 1.8 T quattroAWT   17811104Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 1.8 T quattroAJL   17811324Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 1.9 TDIAFN   1896814Estate 1998-2001
A6旅行車(4B,C5) 1.9 TDIAJM   1896854Estate 2000-2005
A6旅行車(4B,C5) 1.9 TDIAWX   1896964Estate 2001-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.0ALT   1984964Estate 2001-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.4APC   23931156Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.4AMM   23931206Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.4AML   23931216Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.4ASM   23931006Estate 1998-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.4BDV   23931256Estate 2001-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.4 quattroAPZ   23931206Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.4 quattroAML   23931216Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.4 quattroAPC   23931156Estate 1998-2001
A6旅行車(4B,C5) 2.4 quattroBDV   23931256Estate 2001-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.5 TDIAKN   24961106Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.5 TDIBDH   24961326Estate 2000-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.5 TDIAYM   24961146Estate 2001-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.5 TDI quattroAKN   24961106Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.5 TDI quattroBDH   24961326Estate 2000-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.7 TAJK   26711696Estate 1999-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.7 T quattroAJK   26711696Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.7 T quattroBES   26711846Estate 2001-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.8AGE   27711326Estate 1997-2000
A6旅行車(4B,C5) 2.8AMX   27711426Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.8ATX   27711406Estate 1999-2005
A6旅行車(4B,C5) 2.8 quattroAMX   27711426Estate 1997-2005
A6旅行車(4B,C5) 3.0BBJ   29761606Estate 2001-2005
A6旅行車(4B,C5) 3.0ASN   29761626Estate 2001-2005
A6旅行車(4B,C5) 3.0 quattroBBJ   29761606Estate 2001-2005
A6旅行車(4B,C5) 3.0 quattroASN   29761626Estate 2001-2005
A6旅行車(4B,C5) 3.7ASN   36971918Estate 1999-2005
A6旅行車(4B,C5) 3.7 quattroASN   36971918Estate 1999-2005
A6旅行車(4B,C5) 4.2 quattroASG   41722208Estate 1998-2005
A6旅行車(4B,C5) S6 quattroAQJ   41722508Estate 1999-2005
大眾
大眾 帕薩特四門轎車(3B2) 1996/08-2001/12
帕薩特四門轎車(3B2) 1.6AHL   1595744Saloon 1996-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 1.8ADR   1781924Saloon 1996-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 1.8AFY   1781854Saloon 1997-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 1.8 Syncro/4motionADR   1781924Saloon 1996-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 1.8 TAEB   17811104Saloon 1996-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 1.8 T SyncroAEB   17811104Saloon 1996-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 1.9 TDIAHU   1896664Saloon 1996-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 1.9 TDIAFN   1896814Saloon 1996-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 1.9 TDIAJM   1896854Saloon 1998-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 1.9 TDIAVB   1896744Saloon 2000-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 1.9 TDI 4motionAJM   1896854Saloon 1999-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 1.9 TDI Syncro/4motionAFN   1896814Saloon 1996-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 2.0ASU   1984884Saloon 2000-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 2.0 4motionASU   1984884Saloon 2000-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 2.3 VR5AGZ   23241105Saloon 1996-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motionAGZ   23241105Saloon 1997-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 2.5 TDIAFB   24961106Saloon 1998-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 2.5 TDI Syncro/4motionAFB   24961106Saloon 1998-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 2.8 SyncroAGE   27711326Saloon 1997-1999
帕薩特四門轎車(3B2) 2.8 V6ACK   27711426Saloon 1996-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 2.8 V6AGE   27711326Saloon 1997-1999
帕薩特四門轎車(3B2) 2.8 V6ATX   27711406Saloon 1999-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 2.8 V6 4motionATX   27711406Saloon 1999-2000
帕薩特四門轎車(3B2) 2.8 V6 Syncro/4motionACK   27711426Saloon 1996-2000
大眾 帕薩特旅行車(3B5) 1997/05-2001/12
帕薩特旅行車(3B5) 1.6AHL   1595744Estate 1997-2000
帕薩特旅行車(3B5) 1.8ADR   1781924Estate 1997-2000
帕薩特旅行車(3B5) 1.8AFY   1781854Estate 1997-2000
帕薩特旅行車(3B5) 1.8 Syncro/4motionADR   1781924Estate 1997-2000
帕薩特旅行車(3B5) 1.8 TAEB   17811104Estate 1997-2000
帕薩特旅行車(3B5) 1.9 TDIAHU   1896664Estate 1997-2000
帕薩特旅行車(3B5) 1.9 TDIAFN   1896814Estate 1997-2000
帕薩特旅行車(3B5) 1.9 TDIAJM   1896854Estate 1998-2000
帕薩特旅行車(3B5) 1.9 TDIAVB   1896744Estate 2000-2000
帕薩特旅行車(3B5) 1.9 TDI 4motionATJ   1896854Estate 1999-2000
帕薩特旅行車(3B5) 1.9 TDI Syncro/4motionAFN   1896814Estate 1997-2000
帕薩特旅行車(3B5) 2.0ASU   1984884Estate 2000-2000
帕薩特旅行車(3B5) 2.0 4motionASU   1984884Estate 2000-2000
帕薩特旅行車(3B5) 2.3 VR5AGZ   23241105Estate 1997-2000
帕薩特旅行車(3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motionAGZ   23241105Estate 1997-2000
帕薩特旅行車(3B5) 2.5 TDIAFB   24961106Estate 1998-2000
帕薩特旅行車(3B5) 2.5 TDI Syncro/4motionAFB   24961106Estate 1998-2000
帕薩特旅行車(3B5) 2.8 SyncroAGE   27711326Estate 1997-1999
帕薩特旅行車(3B5) 2.8 V6ACK   27711426Estate 1997-2000
帕薩特旅行車(3B5) 2.8 V6AGE   27711326Estate 1997-1999
帕薩特旅行車(3B5) 2.8 V6ATX   27711406Estate 1999-2000
帕薩特旅行車(3B5) 2.8 V6 Syncro/4motionACK   27711426Estate 1997-2000

適用發動機

 • 奧迪 AAH
 • 奧迪 ABC
 • 奧迪 ACZ
 • 奧迪 AFF
 • 奧迪 AFM
 • 奧迪 AFN
 • 奧迪 AFY
 • 奧迪 AGB
 • 奧迪 AGE
 • 奧迪 AHH
 • 奧迪 AJK
 • 奧迪 AJL
 • 奧迪 AJM
 • 奧迪 AKN
 • 奧迪 ALT
 • 奧迪 ALZ
 • 奧迪 AML
 • 奧迪 AMM
 • 奧迪 AMX
 • 奧迪 APB
 • 奧迪 APC
 • 奧迪 APS
 • 奧迪 APZ
 • 奧迪 AQD
 • 奧迪 AQJ
 • 奧迪 ARG
 • 奧迪 ARH
 • 奧迪 ARM
 • 奧迪 ARS
 • 奧迪 ASG
 • 奧迪 ASM
 • 奧迪 ASN
 • 奧迪 ATJ
 • 奧迪 ATX
 • 奧迪 AVG
 • 奧迪 AVV
 • 奧迪 AWT
 • 奧迪 AWX
 • 奧迪 AYM
 • 奧迪 AZR
 • 奧迪 BAU
 • 奧迪 BBJ
 • 奧迪 BDH
 • 奧迪 BDV
 • 奧迪 BEL
 • 奧迪 BES
 • 大眾 ACK
 • 大眾 ADR
 • 大眾 AEB
 • 大眾 AFB
 • 大眾 AFN
 • 大眾 AFY
 • 大眾 AGE
 • 大眾 AGZ
 • 大眾 AHL
 • 大眾 AHU
 • 大眾 AJM
 • 大眾 ASU
 • 大眾 ATJ
 • 大眾 ATX
 • 大眾 AVB

參考號

廠商 號碼 號碼
FEBI BILSTEIN 2863* 2863*
OE 8D1 721 1** 8D17211**
OE 8D1 721 1** A 8D17211**A
廠商 號碼 號碼
SWAG 30 92 86** 309286**
TOPRAN 112 2** 1122**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347
    制服诱惑-日本极度色诱-日本极度色诱视频